homepage
Generatory podchlorynu sodu i dwutlenku chloru

ClorTec(TM): Systemy wytwarzania podchlorynu sodu w miejscu stosowania.

ClorTec(TM) -
wytwarzanie podchlorynu sodu w miejscu stosowania to zarówno bezpieczeństwo stosowania, jak i rozsądna cena urządzenia. Systemy ClorTec w miejscu zastosowania wytwarzają 0,8% podchloryn sodu z trzech łatwo dostępnych czynników:

Sól + Woda + Energia elektryczna = Podchloryn sodu + Wodór

Główne cechy i korzyści:

  • Przezroczysta obudowa cel elektrolitycznych umożliwia łatwe oględziny ogniw w czasie pracy.
  • Optymalizacja systemu zmniejsza koszt w długim okresie eksploatacji poniżej kosztu stosowania handlowego podchlorynu sodu.
  • Nie ma potrzeby magazynowania ani transportowania niebezpiecznych produktów chemicznych.
  • Stałe stężenie roztworu, który nie podlega szybkiej degradacji i nie jest źródłem powstawania chloranów.

Systemy chlorowania i inne zasilane gazem

Nasz pełny zakres zasilanych gazem urządzeń Capital Controls(TM) obejmuje urządzenia Capital Controls, dechloracji, sulfonowania, aminowania oraz nasycania wody dwutlenkiem węgla.

Asortyment zawiera między innymi urządzenia do:

  • Próżniowego dozowania gazu (ręczne i automatyczne) o wydajności do 200 kg/h
  • Ciśnieniowego dozowania gazu (ręczne i automatyczne) o wydajności do 20 kg/h
  • Automatycznej regulacji przepływu gazu (zawory regulacyjne)
  • Odparowania o wydajności do 200 kg/h
  • Inne systemy dostosowane do potrzeb klienta

 Generatory dwutlenku chloru

Generator dwutlenku chloru model T70G4000 jest przeznaczony do wytwarzania ClO2 z wydajnością większą niż 95%, dzięki czemu jest to idealne urządzenie do uzdatniania wody pitnej i procesowej. Jest to system wykorzystujący przy produkcji dwutlenku chloru dostępne w handlu dwa chemikalia: kwas solny i chloryn sodu.

Pik do pobrania:

ClorTec